گیاهان دارویی

فهرست مهمترین گیاهان دارویی:

 

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

 

الف

آب قاشق؛  آبرون کبیر؛  آبنوس؛  آدامس چیکل؛  آدونیس؛  آذان الحمار؛  آراقیطون (بابا آدم)؛  آرنیکا؛  آزربه؛  آسارون؛  آسه؛  آش انگور؛  آفتاب‌پرست؛  آفتاب‌گردان؛  آقطی؛  آکاسیای عربی؛  آکونیت؛  آگاو؛  آلو؛  آلوبالو- گیلاس؛  آمله؛  آناغالس؛  آناغورس؛  آناناس؛  آنژلیک؛  آنغوزه؛  آهوزبان؛  آووکادو؛  آویشن (صعتر)؛  ابرون صغیر؛  ابو خلسا؛  ابوطیلون؛  اپیکا؛  اترج- بالنگ؛  اختر؛  اردوج؛  ارزن؛  اُرس؛  ارغوان؛  ارگوت؛  ازگیل؛  ازگیل ژاپنی؛  ازملک؛  اسانس پاچولی؛  اسبروله معطّر؛  اسپرزه (اسفرزه)؛  اسپرس؛  اسپرک؛  اسپیره؛  استروفانتوس؛  اسفناج؛  اسفند؛  اسقوردیون؛  اسقولوقندریون؛  اِسکنبیل؛  اسلیخ؛  اشترخار؛  اشنه؛  اشوارک؛  اشیرانت؛  اِفدرا؛  افسنطین بحری؛  افسنطین صغیر؛  اقحوان متعفن؛  اکلیپتا؛  اکلیل الجبل؛  اکلیل الملک؛  اکیناشیا؛  اگر ترکی (اکسیر ترکی)؛  الستونیه؛  ام وجع الکبد؛  اَنار؛  اَنبه؛  انجبار؛  انجیر؛  انجیر بربری؛  انجیر بنگال؛  انجیر چسب؛  انزروت؛  انگور (درخت)؛  انگور فرنگی خاردار؛  انگور فرنگی خوشه‌ای؛  انواع چغندر لبو و چغندر آشی؛  اوجن؛  اوشق؛  اوکالیپتوس؛  ایرسا

بازگشت به اول صفحه

ب

بابّارتو- به هندی؛  بابل؛  بابونه؛  بابونه رسمی؛  بابونه رومی؛  بابونه زرد؛  بابونه کبیر؛  بابونه وحشی؛  بادام؛  بادام کوهی؛  بادام‌زمینی؛  بادروج؛  بادنجان؛  بادنجان بری؛  بادیان ختائی؛  بادیان رومی؛  بادیان کوهی؛  بارانک؛  بارهنگ؛  باروسما؛  باریجه؛  باقلا؛  باقلای سنت اینیاس؛  باقلای هندی؛  باکوپا؛  بالباجوار؛  بالنگو؛  بالوطی؛  بامیه؛  بان؛  بخور الاکراد؛  بداغ جنگلی؛  بردی؛  برگ نو؛  برگ‌بو؛  برنج؛  برنجاسف؛  برنگ کابلی؛  برهان؛  برونلّا؛  بسفایج؛  بطم اخضر- بنه؛  بقم؛  بکوری؛  بگونیا؛  بلّادون؛  بلادر؛  بلسان پرو- بلسان تلو؛  بلسان مکّی؛  بلسان‌المأ؛  بلوط؛  بلوط الارض؛  بلیله؛  بنفشه؛  بنگ‌دانه؛  بـِه؛  به‌لیمو؛  بهمن؛  بهمن پیچ؛  بوصیر؛  بولاغ‌اوتی کاذب- بولاغ‌اوتی وحشی؛  بولدو؛  بولیون؛  بومادران؛  بید؛  بیدگیاه- مَرغ

بازگشت به اول صفحه

پ

پاولونیا؛  پای خر؛  پای گرگ؛  پرتقال؛  پرسیاوشان؛  پرک هندی؛  پروانش؛  پسته (درخت)؛  پنبه؛  پنج انگشت خزنده؛  پنج انگشت غازی؛  پن‌وار؛  پنیربند؛  پنیربند خواب‌آور؛  پنیرک؛  پودوفیلوم؛  پولیگالا؛  پونسیروس؛  پونه؛  پونه کوهی؛  پیاز دشتی؛  پیاز رسمی؛  پیچ اناری گل درشت؛  پیر تر؛  پیربهار؛  پیرو؛  پیماز

بازگشت به اول صفحه

ت

تاتوره درختی؛  تاتوره علفی؛  تاج الملوک؛  تاج‌خروسی وحشی؛  تاج‌ریزی پیچ؛  تاج‌ریزی سیاه؛  تانبول؛  تخم شربتی (تخم ریحان)؛  تُرب؛  ترب وحشی؛  تربانتین؛  تربد؛  ترشک درشت؛  ترشک شبدری؛  ترشک کوچک؛  ترشکها؛  ترشکهای شیرین- پاسیانسها؛  ترمس؛  ترنجبین؛  تره؛  تره‌تیزک؛  تشمیزج؛  تفروزیا؛  تلخ بیان؛  تمر هندی؛  تمشک؛  تمیس؛  توت؛  توت کاغذی؛  توت‌فرنگی؛  توتون؛  تودری؛  توری؛  توس؛  توسکا قشلاقی؛  تونگ؛  تیس

بازگشت به اول صفحه

ث

ثعلب؛  ثیل کبیر

بازگشت به اول صفحه

ج

جاروفراشی؛  جاشیر؛  جام؛  جعده کاجی؛  جعفری؛  جعفری فرنگی- سرفویل؛  جلبکهای دریایی؛  جلپ؛  جلد؛  جم اسفرم؛  جنطیانا- ژانسیان؛  جو؛  جوز ارقم؛  جوز القّی؛  جوز بویا

بازگشت به اول صفحه

چ

چاتلانقوش- بنه؛  چاواپ؛  چاودار؛  چای؛  چای جاوه؛  چای عربی؛  چریش؛  چغندر؛  چنار؛  چندل؛  چوب چینی؛  چوبک؛  چوبلمه

بازگشت به اول صفحه

ح

حُرف؛  حب القلقل؛  حرّا؛  حرشف مریمی؛  حرف مشرقی؛  حسن‌لبه؛  حشیشه الجرب؛  حشیشه الجرح؛  حشیشه الخنازیر؛  حشیشه الفقراء؛  حشیشه المبارکه؛  حلبوب؛  حنا؛  حندقوق بری؛  خاربز- اشترخار

بازگشت به اول صفحه

خ

خارخسک؛  خاکشیر؛  خاماسوقی؛  خربزه؛  خربق سفید؛  خربق سیاه؛  خردل؛  خرزهره؛  خرزهره معطّر؛  خرفه؛  خرما؛  خرمالو؛  خرنوب؛  خشخاش؛  خطمی؛  خطمی درختی؛  خطمی درختی چینی؛  خطمی گل سرخی؛  خطمی هندی؛  خفج؛  خُـلّر؛  خلنگ؛  خندروس؛  خون سیاوشان؛  خیار؛  خیارخر؛  خیری برّی

بازگشت به اول صفحه

د

دار فلفل؛  دارچین؛  دارشیشعان؛  دارواش؛  داغداغان؛  درخت ابریشم؛  درخت استریکنین؛  درخت اقاقیا؛  درخت آزاد؛  درخت پر؛  درخت پنجه؛  درخت زبان گنجشک؛  درخت ساگو؛  درخت شوولمگری؛  درخت عرعر (پهن‌برگ)؛  درخت کاج نوئل؛  درخت گزانگبین؛  درخت گنه‌گنه؛  درخت لاله؛  درخت مسواک؛  درخت موم؛  درخت نان؛  درمنه‌ها- افسنطین‌ها؛  درونج؛  دغدغک؛  دم اسب؛  دم شیر قلبی؛  دُنبلان؛  دند؛  دویتزیا؛  دیفن باخیا؛  دیو آلوبالو؛  دیودار

بازگشت به اول صفحه

ذ

ذراریح (نوعی حشره)؛  ذرت؛  ذرت خوشه‌ای

بازگشت به اول صفحه

ر

راتانیا؛  رازک؛  رازیانه؛  راسن؛  راش؛  راولفیا؛  رتم؛  رجل الاسد؛  رجل القط دوپایه؛  رجل القط زرد؛  رشگک؛  روئینه؛  روناس؛  ریحان؛  ریواس معمولی؛  ریوند

بازگشت به اول صفحه

ز

زالزالک؛  زامور؛  زبان‌گنجشک کاذب؛  زدوار؛  زرآوند؛  زردار؛  زردان؛  زردآلو؛  زردچوبه؛  زرشک؛  زرنباد؛  زعفران؛  زغال‌اخته؛  زلف پیر رسمی؛  زنجبیل؛  زنیان؛  زوفا؛  زیبا؛  زیتون؛  زیتون تلخ؛  زیرفون؛  زیره سبز؛  زیره سیاه؛  زیره کوهی

بازگشت به اول صفحه

ژ

ژابوراندی؛  ژین‌سنگ

بازگشت به اول صفحه

س

سپستان؛  ستاره‌ای متوسط؛  سداب؛  سرخاب کولی؛  سرخدار؛  سرخس عقابی؛  سرخس ماده؛  سرخسها؛  سرو؛  سرو تبری- سرو خمره‌ای؛  سرو کاد؛  سرو کوهی؛  سرو کوهی (ابهل)؛  سریش؛  سس؛  سعد؛  سقمونیا؛  سک‌بینه؛  سگ زبان؛  سماق معمولی؛  سنا؛  سنای کاذب سمّی؛  سنبل الطیب؛  سنبل رومی؛  سنجد (درخت)؛  سنجد تلخ؛  سنگ حنا؛  سه رنگ؛  سوژا؛  سوسن؛  سوسن زرد؛  سیاه توسه؛  سیاه گیله- قره‌قاط؛  سیاه‌دانه؛  سیب؛  سیب‌زمینی؛  سیب‌زمینی ترشی؛  سیب‌زمینی ترشی؛  سیب‌زمینی شیرین؛  سیب‌زمینی هندی؛  سیر مزروع؛  سیرک؛  سیزاب نهری؛  سیسبان؛  سی‌سنبر؛  سیکاس؛  سیکلامن؛  سینه‌دارو؛  سیها

بازگشت به اول صفحه

ش

شاستاروسون؛  شالک؛  شاماخ؛  شاه‌بانک؛  شاه‌بلوط؛  شاه‌بلوط آبی؛  شاه‌بلوط هندی؛  شاه‌پسند درختی؛  شاه‌پسند وحشی؛  شاهتره؛  شاهدانه؛  شاهدانه کرت؛  شاهسفرم؛  شب‌بو زرد؛  شبدر؛  شبدر باتلاقی؛  شجره الحریر؛  شجره الصبغ الاناتو؛  شفت؛  شقاقل، شقاقل ایرانی؛  شقاقل معمولی (زردک وحشی)؛  شقایق سرخ؛  شکاعی؛  شکر تیغال؛  شلغم؛  شمشاد رسمی؛  شمشاد وحشی جنگلی؛  شمعدانی ربرت؛  شمعدانی عطری؛  شنبلیله؛  شنگ؛  شود، شوید؛  شوره گز؛  شوکه البواسیر؛  شوکران الماء؛  شوکران آبی؛  شوکران صغیر؛  شوکران کبیر؛  شونگ؛  شیح؛  شیرپنیر؛  شیرخشت؛  شیرزا؛  شیرین‌بیان؛  شیرین‌بیان هندی؛  شیشم؛  شیطرج؛  شیلم

بازگشت به اول صفحه

ص

صبر زرد؛  صمغ عربی؛  صمغ قراصیا؛  صمغ کینو؛  صندل؛  صندل قرمز

بازگشت به اول صفحه

ض

بازگشت به اول صفحه

ط

طباشیر؛  طرخون

بازگشت به اول صفحه

ظ

بازگشت به اول صفحه

ع

عاقرقرحا؛  عجرمه؛  عدس؛  عدس آبی؛  عرق الدم؛  عروسک پس پرده؛  عروسک پس‌پرده کاذب؛  عشر؛  عشقه؛  علف بواسیر؛  علف چشمه؛  علف خنازیر آبی؛  علف دندان؛  علف شوره؛  علف هفت بند مرغان؛  عنّاب؛  عنبر جامد؛  عنبر سائل؛  عود؛  غارگیلاسی

بازگشت به اول صفحه

غ

غاریقون؛  غازیاغی؛  غاسول؛  غافث؛  غافث کنفی

بازگشت به اول صفحه

ف

فاخره؛  فاشرا؛  فراسیون آبی؛  فراسیون سفید؛  فرفیون؛  فرنجمشک- بادرنجبویه؛  فرندل؛  فلفل (سیاه- سفید)؛  فلفل آبی؛  فلفل جامائیک؛  فلفل سبز؛  فلفل کوهی؛  فلوس؛  فندق (درخت)؛  فندق هندی؛  فوفل

بازگشت به اول صفحه

ق

بازگشت به اول صفحه

ق؛  قُسط؛  قاتل البق؛  قارچ خوراکی؛  قارچهای تخمیرکننده؛  قاشقک؛  قدومه؛  قرصعنه؛  قرن الغزال؛  قره‌غات؛  قطران گیاهی؛  قطرم؛  قطف؛  قلب؛  قلقاس؛  قنبیل؛  قنطوریون صغیر؛  قنطوریون کبیر؛  قنطوریونها؛  قهوه؛  قیچ؛  قیصوم؛  قیطران شوکرانی

بازگشت به اول صفحه

ک

کاتالپا؛  کاج بادامی؛  کاد هندی؛  کادی؛  کازورینا؛  کاژپوت؛  کاسنی؛  کاسیای تلخ؛  کافور؛  کافور بورنئو؛  کاکائو؛  کاکوتی؛  کالر؛  کاملیا؛  کاه مکّی؛  کاهو؛  کاهوی وحشی؛  کاوا؛  کبابه چینی؛  کبوده؛  کبیکج؛  کپک آبی یا سبز؛  کتان؛  کتیرا؛  کدو؛  کرچک؛  کرفس پرورشی؛  کرفس وحشی؛  کریا؛  کزبره صغیره؛  کلبور؛  کلپوره؛  کلزا؛  کلم؛  کلماتیس؛  کلمبو؛  کلهو؛  کماذریون؛  کنار؛  کنار پارسی؛  کنجد؛  کندر؛  کنف؛  کنگر؛  کنگرفرنگی؛  کهور؛  کورک؛  کوسو؛  کوکا؛  کولا؛  کوله‌خاس؛  کومکات؛  کیسه کشیش؛  کیوی

بازگشت به اول صفحه

گ

گاردنیا (گل)؛  گارون زنگی؛  گاوزبان؛  گردو؛  گرویا؛  گریپ‌فروت؛  گزنه؛  گزنه سفید؛  گزها؛  گشنیز؛  گل انگشتانه ارغوانی؛  گل جالیز؛  گل جعفری؛  گل حسرت؛  گل حلوا؛  گل حنا؛  گل زبان‌پس‌قفا؛  گل ساعتی؛  گل ستاره‌ای؛  گل سرخ؛  گل عینک؛  گل گندم؛  گل لادن؛  گل محمدی؛  گل مریم؛  گل مغربی؛  گل میخک؛  گل مینا؛  گل همیشه‌بهار؛  گل یخ؛  گلابی؛  گلپر؛  گلرنگ؛  گم‌گوت؛  گندم؛  گندم سیاه؛  گندواش؛  گه؛  گواوا؛  گوجه وحشی؛  گوجه‌فرنگی؛  گوش خرگوش؛  گوش موش؛  گیّاک؛  گیاه حساس؛  گیاه حشره‌خوار؛  گیاه نوروزی؛  گیلاس باربادوس؛  گینکو

بازگشت به اول صفحه

ل

لاذن؛  لاک؛  لاله سرنگون؛  لاله‌عباسی؛  لاواند؛  لباشیر؛  لبلاب الارض؛  لسان العصافیر المرّ؛  لفاح؛  لوئی؛  لوبلیا؛  لوبیا؛  لوبیاچشم‌بلبلی؛  لوبیای سودانی؛  لیچی؛  لیخنس؛  لیف؛  لیلکی سه خار؛  لیمو ترش؛  لیمو شیرین؛  لیمو عمانی؛  لیوراند- روناس هندی

بازگشت به اول صفحه

م

مّرار بنفش؛  مارچوبه؛  مارزبان؛  مازریون؛  ماش؛  ماگنولیا؛  مالت؛  مامیران کبیر؛  مامیشا؛  مرّار؛  مرّمکی؛  مرزنگوش؛  مرزه؛  مرگ ماهی؛  مرموک؛  مریم نخودی؛  مریم‌گلی؛  مشخصات خطمی برّی؛  مشط الراعی؛  مشک نباتی؛  مشک‌دانه؛  مصطکی؛  مقل؛  ملاس؛  ملکه چمن؛  منداب؛  منداب شتری؛  مهر سلیمان؛  مهر طلایی؛  مورد؛  موز؛  موگه؛  میخک (درخت)

بازگشت به اول صفحه

ن

نادرک؛  نارگیل؛  نارمشک؛  نارنج؛  نارنگی؛  نارون؛  نخل روغنی؛  نخود؛  نخودفرنگی؛  نرگس؛  نسترن؛  نعنا؛  نفله؛  نی بوریا؛  نی جارو؛  نی هندی؛  نیشکر؛  نیل؛  نیلوفر آبی؛  نیلوفر آبی هندی؛  نیلوفر صحرایی

بازگشت به اول صفحه

و

والک؛  وانیل؛  وسمه

بازگشت به اول صفحه

ه

هاماملیس؛  هزار برگ آبی؛  هزار دارو؛  هفت‌کول؛  هل؛  هلو؛  هلیله؛  هند بابرّی؛  هندوانه؛  هندوانه ابو جهل؛  هوفاریقون- چای کوهی؛  هوکس- خاس؛  هویج

بازگشت به اول صفحه

ی

یاس؛  یاس زرد؛  یاسمن سفید؛  یوکا؛  یولاف؛  یونجه، ینجه؛  یوهیمبه

بازگشت به اول صفحه