آموزش و نکته‌ها

نکته‌های مهم و عمومی در خوردن غذا

 1. بهتر است از غذاهای با مزاج مخالف استفاده شود. برای مثال، فردی گرم مزاج، غذاهای سرد مثل کدو ، خیار، اسفناج و هندوانه و … برایش مطلوب‌تر خواهد بود. یا غذاهای تر برای افرادی که مزاج خشک دارند مطلوب است.
 2. مقدار غذا متعادل باشد.
 3. تا گرسنگی واقعی واقع نشده از خوردن پرهیز شود.
 4. تا هنگامی که هنوز اشتها به غذا وجود دارد از خوردن دست کشیدن.
 5. حفظ آرامش و سکون پس از صرف غذا. البته چند قدم حرکت آرام مفیدست.
 6. پرهیز از گرفتن رژیم‌های طولانی و سخت.
 7. پرهیز از خوردن غذاهای مختلف باهم.
 8. پرهیز از خوردن تا زمانی که غذای پیشین در معده است.
 9. زیاده روی در خوردن هر یک از غذاها زیان‌آورست. برای مثال، ترشیجات، غذاهای شور، بی‌مزه، شیرین و غیره. البته ضرر غذای ترش را با غذاهای شیرین و چرب و برعکس و نیز زیان غذای بی‌مزه با تندی و شوری می‌توان برطرف نمود.
 10. بهترین خوردن آن است که در ۲ روز تنها ۳ وعده غذا صرف شود (صبحانه و شام روز اوا و نهار روز دوم). البته با رعایت عادت در دفعات خوردن ونیز کیفیت و مقدار غذا مهم است.
 11. پرهیز از خوردن پی در پی یک نوع غذا.
 12. غذای هر فصل مخالف مزاج آن باشد. برای مثال، عذای تابستان سرد و غذای زمستان گرم باشد.

 

گیاه.