زعفران

اشاره ای به برخی خواص زعفران:

اعتقاد بر این است که زعفران خون را غنی میکند و جریان خون را تسهیل و تسریع مینماید. آب رنگین خیس خورده زعفران برای تعداد زیادی از ناراحتی های زنانگی مصرف میشود، از جمله برای رفع بی نظمی در قاعدگی یا در موارد نبودن قاعدگی و یا درموارد خونریزی های خارج از اندازه بعد از زایمان یا برای مادرانی که جنین مرده در رحم دارند، به کار میرود. زعفران خشک برای تقویت معده مفید است و قاعده آور و مسکن میباشد ولی زنان حامله و باردار باید از خوردن آن احتراز کنند. زعفران برای تسریع بیرون ریختن دانه های سرخک تجویز میشود.در حال حاضر به عنوان ادویه معطر و برای رنگین کردن غذا مصرف میشود ولی معمولا به عنوان آرامبخش برای تسکین بیماری آسم و سیاه سرفه و التهاب ها به کار میرفته است. زعفران طبق نظر حکمای طب سنتی از نظر طبیعت گرم و خشک است.
منبع: معارف گیاهی، ج ۲، ص: ۳۴۴